رزومه

مـرغ بـی آسـمان

رزومه

دکتر عشرت کریمی افشار
مـرغ بـی آسـمان

رزومه

رزومه 

تحصیلات :                                                                                                                                                                           .

معدل

شهر

نام دانشگاه 

سال فارغ التحصیلی

سال ورود

مقطع

30/15

اصفهان

دولتی

 

66

لیسانس

55/15

بیرجند

اصفهان

 

84

فوق لیسانس

30/18

کرج

بیرجند

 

91

دکترا 

 

افتخارات                                                                                                                                                                              .

عنوان

سال دریافت

دارای پروانه اشتغال تخصصی به شماره 1946 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

1384

چهره ماندگار آموزش ایران 

1395

عضو باشگاه نوابغ مدیریت ایران

1395

عضو کانون اهل قلم ایران

80 تا کنون

عضو اساتید منتخب و فعال سازمان ملی جوانان

80 تاکنون

معلم نمونه کشوری

1383

عضو کمیته برنامه ریزی مدرسین آموزش خانواده استان کرمان

80

مدرس دوره های آموزشی پیش از ازدواج و آموزش زندگی بهزیستی کرمان

81

دارای دیپلم افتخار داستان نویسی

79-81

دارای رتبه ممتاز در جشنواره الگوی برتر تدریس درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی

سه سال متوالی

پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان 

86-90-92

مدرس برتر استان در آموزش خانواده

85-86-88

مدرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 

 

مدرس سازمان بهزیستی استان کرمان

 

درمان اختلالات رفتاری کودکان با قصه گویی ( قصه های نوشته شده توسط درمانگر)

دارای کارت شناسایی بین المللی دانشگاهی (Academics international Identity Card)

 

سوابـق اجرایـی 

مدیر گروه رشته تربیت مربی پیش از دبستان  به مدت 8 سال جهاد دانشگاهی استان کرمان

مدیر گروه رشته راهنمای آموزش بزرگسالان  به مدت 3 سال جهاددانشگاهی استان کرمان

رئیس مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

مسئول ستاد بانوان آموزش و پرورش بم

رئیس مرکز مشاوره مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی به مدت 8 سال

عضو هیئت تحریریه نشریه نخل پایدار

مسئول انجمن قصصه شهرستان بم به مدت 9 سال

عضو هیئت مدیره انجمن شعر به مدت 8 سال

عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان و اندیشمندان مهان به مدت 6 سال

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان

مشاور مراکز مشاوره بهزیستی استان کرمان و 148

مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پیام نور ، جهاد دانشگاهی ، مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی و دانشگاه آزاد کرمان و سیرجان

کارشناس و مشاور صدا و سیمای مرکز کرمان

مشاور و روانشناس موسسه خیریه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر

انتخاب کتاب قصه ماجراهای مداد رنگی بعنوان کتاب سال در سال 1380

کسب رتبه اول نقد و بررسی کتاب در جشنوارهبرتر تدریس

کسب مقام پژوهشگر برتر از دانشگاه فرهنگیان سال 92

مدرس برتر استان در آموزش خانواده سال 92-88-86-85

کسب رتبه اول جشنواره الگوی رتر تدریس سال 82

کسب رتبه اول و دیپلم افتخار در جشنواره داستان نویسی در سال 81

دریافت هفت عدد تشویق نامه از وزارت آموزش و پرورش

دریافت 12 عدد تشویق نامه و لوح تشکر از مدیران کل نهادهای استان

پژوهشگر برتر سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری در سال 91-90

پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان سال 93-90-86

شاعر برگزیده دومین و سوین جشنواره شعر رضوی

عضو تیم پژوهش پیش از ازدواج استان کرمان

عضو اساتید منتخب و فعال سازمان ملی جوانان

عضو کمیته برنامه ریزی مدرسین آموزش خانواده استان کرمان

مدرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس دوره های آموزشی پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده بهزیستی کرمان

تالیفات :

عنوان

زمینه و نوع

حنجره سرخ 

کانوره 

بغض زمین 

گل های زندگی 

در اوج 

مداد رنگی 

ماجراهای فلفلی و قلقلی 

سبک های تفکر

رمان

رمان

زلزله بم

روانشناسی

مجموعه شعر

( قصه کودک  کتاب برگزیده سال)

( مجموعه قصه کودک)

روانشناسی

مقالات:

) مقــــالات ISI :

 

1. "Comparing the performance of children with ADHD and normal children,s ability ti learn the theory of maind" , International electronic journal of mathematics education , 2017, August 02 , ISSN:1306-3030

 

2. "Relation of parents conflict solving strategies with social utility and self-esteem in students of  Islamicazad university , kerman branch" International electronic journal of mathematics education,2017 September 22, ISSN:1306-3030 .

 

3. "Relationship between General Health with emotional intelligence and spiritual intelligence in students" , International electronic journal of mathematics education,2017, October,19 , ISSN:1306-3030.

 

4. "Effectiveness of acceptance and commitment therapy on treatment-resistant obsessive-compulsive disorder in kermanian women" International electronic journal of mathematics education,2017, November,08 , ISSN:1306-3030.

 

5. Efficacy of Treatment Acceptance and Commitment And Emotion Regulation Strategies on Anxiety Sensitivity, Excitement Irregularities and Self-Efficacy, in International Journal of Medical Research & Health Sciences ISSN No: 2319. 2016, 5, 7S:1-6 .

 

6. "Investigation the relationship between attachment styles to God, with atendency to drug addiction". N Y Sci J 2015;8(6):61-64]. (ISSN: 1554- 0200). http://www.sciencepub.net/newyork.  10.

 

7. "The Impact of Teaching Sexual Behavior Skills on Sexual Satisfaction and Married Life Satisfaction" in Asian Journal of Researchin social seciencesand Humanities, 2015 .

 

8. "The study of self-care behaviors with training self-knowledge skill and diabetic ulcers" in Asian Journal of Researchin social seciencesand Humanities,2015.

 

9. "Examine the Role of new drug use trends rehabcentersin Kerman" in Asian Journal of Researchinsocial seciencesand Humanities,2015.

 

10. "Effects of stress management training on migraine headaches" in Asian Journal of Researchin social seciencesand Humanities,2015.

 

11. "Investigation the effect of pre-junior education on family , education progress and social growth in junior student of kerman" province accepted to be published in new York science journal 2013 :6 (11). 

 

12. " A study of attitude of kerman high school administrators about application of information Technology " has been accepted for presentation at the international conference on a uality teaching and learning , 2012 at the primula hotel , inkuala Terengganu , Malaysia.  

 

13. " Investigation the relationship between attachment styles to god with a tendency to drug addication " has been received and reviewed by our editors and accepted to be published in new York science journal and its cods number is – 23038 ny – 2014.

 

14. "The relationship between demographic characteristics , job satisfaction      and attitude toward information technology among teachers in biggest province of Iran ( kerman )" accepted for an oral presentation at the macrotheme conference on education and training in paris , france , which will be help in december 27 – 28 th , 2012.

 

15. "investigation the  relationship between parental attachment styles with a tendency to drug addication" accepted to be published in recearcher journal and its code number is researcher – 20140127 – 23036 

 

16. "A study on relationship between pain , compatibility and psychological characteristics in patients with PTSD" in bam accepted to be published in researcher journal 2013 ; 5 (11).                                                                 

 

)    مقـــالات داخلی و بین المللی :

 

 

17. Comparing the performance of children with ADHD and normal children's ability to learn the theory of mind ; 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ; 2015 tehran ; iran

 

18. Than normal risk behaviors in adolescents and young divorced in Kerman ; 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ; 2015 tehran ; iran. 

 

19. Effect of group play therapy on depression in children of divorce ; 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ; 2015 tehran ; iran. 

 

20. Effectiveness of sand play therapy on children with learning disabilities, behavioral problems ; 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ; 2015 tehran ; iran. 

 

21. Investigating the relationship betweenparenting styles of parents and hyperactivity disorder among elementary students in kerman (district 2) ; 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ; 2015 tehran ; iran.
22. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و راهبردهاي نظم جویی شناختی   هیجان در حساسیت اضطرابی، بی نظمی هیجان و خودکارآمدي ؛ فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی 1395
23. بررسی رفتــار خود مراقبتی با آموزش مهارت خود آگاهی و زخم های دیابتی ؛ سومین کنگره ملی آموزش بیمار و خود مراقبتی ؛ تهران 1393
24. اثر بخشی آموزش مهارت زندگی بر میزان گرایش جوانان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در شهر کرمان ؛ فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ؛ 1393
25. اثر بخشی آموزش توانمند سازی زوجین بر تعارض و نارضایتی زناشویی زنان شهر اهواز -1393
26. تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بر سلامت عمومی زنان مبتلا به سرطان سینه ـ هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی ؛ تهران 1393
27. اثربخشی گروه درمانی ، شناختی و رفتاری بر درمان افسردگی و نیرومندی من زنان مبتلا به سرطان سینه ـ هفتمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی ؛ تهران 1393
28. تأثیر بازی درمانی در کاهش بیقراری و پرخاشگری کودکان سرطانی ـ دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتلا به سرطان ؛ تهران 1393
29. تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سردردهای میگرنی ـ سومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ؛ تهران 2014
30. هنگامه قصهگویی در کمک به رفع مشکلات کودکان پیش از دبستان (شب ادراری و ترس) فصلنامه دانشی ـ پژوهشی تازههای روان درمانی شماره 70ـ69
31. مهارت ارتباط زناشویی ـ فصل نامه دانشی پژوهشی تازه روان درمانی، شماره 66ـ65
32. رابطه بین سبک زندگی و اشتغال و پیامد های آن در خانواده در بین زنان شهرستان کرمان ؛ چاپ در کتاب اولین همایش سبک زندگی 1392 دانشگاه امام حسین (ع)
33. بررسی تأثیر آموزش درس دینی در باورهای دینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان ؛ چاپ شده در کتاب فلسفه تربیت دینی و اخلاقی اردیبهشت 93
34. اثر بخشی آموزش مهارت زندگی بر میزان گرایش جوانان نسبت به سؤ مصرف مواد مخدر در شهر کرمان ؛ کنگره بین المللی اعتیاد ، تهران 2014
35. بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدیددر مراکز ترک اعتیاد شهر کرمان ؛ کنگره بین المللی اعتیاد ، تهران 2014 
36. بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و سبکهای مختلف سازگاری ؛ مجله تربیت شماره 8 سال بیست و پنجم 1390
37. رابطه بیش فعالی و نحوه عملکرد مغز، مجله تربیت، شماره 7 سال بیست و پنجم 1390
38. بررسی میزان تأثیر آموزش پیش دبستانی بر فرآیند تحصیل فرزندان (پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی)، مجله پیوند، شماره 394ـ395 تابستان 1391
39. تقویت اعتماد به نفس در کودکان، ماهنامه آموزشی پیوند، شماره 400 بهمن 1391
40. مهارت تفکر نقادانه و کاربرد آن، ماهنامه نگرش، شماره 17
41. رابطه بین سبک زندگی و اوقات فراغت زنان شهرستان کرمان . اولین همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی ؛ چاپ در کتاب اولین همایش سبک زندگی 1392 دانشگاه امام حسین (ع) 
42. بررسی رابطه بلوغ عاطفی و سبکهای مختلف سازگاری در نوجوان 13 تا 15 ساله پنجمین همایش بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان
43. آسیب شناسی سازمانهای مردم نهاد، نشریه سازمانهای مردم نهاد، سال 1389
44. سازمانهای مردم نهاد و افزایش مشارکت اجتماعی ؛ نشریه سازمانهای مردم نهاد، سال 1389
45. مقایسه طرحواره هیجانی ناسازگار نوجوانان عادی (13-18 ساله) با نوجوانان پسر بدسرپرست و بی سرپرست نگهداری شده در مراکز تحت سرپرستی بهزیستی شهرکرمان
46. رابطه سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری در نگرش به مصرف مواد نوجوانان

 

مقالات داخلی و بین المللی ( همــــــایش ها ) :
47. ارتباط میان راهبردهای تنظیم هیجان با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، همایش ملی آسیب های اجتماعی و روان شناختی 
48. بررسی اثر بخشی نقاشی درمانی همراه با قصه درمانی بر افسردگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوتیه، کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت ، آذر ماه 1396.
49. ارتباط میان راهبردهای تنظیم هیجان با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی، اردیبهشت 1397
50. اثربخشی آموزش سبکهای فرزندپروری والدین بر کاهش بزهکاری و افزایش سلامت روانشناختی کودکاناصلاح و تربیت، سردبیر نشریه پژوهشنامه روانشناسی عدالت
51.  
52. اثر بخشی آموزش مهارتهای رفتاری جنسی بر رضایت جنسی و رضایت جنسی از زندگی زناشویی ( سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری 2014  جزیره کیش ) .
53. رابطه هوش هیجانی با افسردگی و اضطراب . ( سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری 2014            جزیره کیش ) .
54. طلاق و تأثیر آن بر آگاهی هیجانی فرزندان دختر و پسر ( سومین کنفرانس بین اللملی علوم رفتاری2014 جزیره کیش ) .
55. بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی والدین و مشکلات رفتاری دانش آموزان نوجوان در مدارس متوسطه دوم ناحیه 2 شهرستان کرمان . (سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری 2014  جزیره کیش).
56. بررسی رابطه بین سبک زندگی والدین با هوش اخلاقی نوجوانان 13 تا 15 ساله شهر کرمان .                          ( همایش  ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی . آباده ) . 
57. آسیب شناسی وضع موجود تربیت فرهنگی ( همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی . آباده ) .
58. بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و مسئولیت پذیری اجتماعی ؛ همایش منطقه ای سلامت روانی ؛ عملکرد و تحکیم نهاد خانواده در تحقق حماسه اقتصادی . آذربایجان شرقی 1392
59. بررسی رابطه بین درد و استرس در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره شهر کرمان ، همایش بین المللی2013 تهران
60. رابطه تیپهای شخصیتی A و B با رضایت زناشویی ـ اولین سمینار کشوری علمی تحلیلی پیش از ازدواج . بهزیستی کشور سال 89
61. الگو پذیری با تکیه بر سیره پیامبر اعظم ( ص ) ، همایش کشوری 1390 
62. مطالعه سبک فرزندپروری و تربیت تولد در بین کودکان بیش فعال - پنجمین همایش بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان
63.     63 .  تأثیر مداخله روانشناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری
64. اثر بخشی روان درمانی مثبت گرایی گروهی بر کاهش افسردگی و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان
65. Investigating the Use of Cigarette, Alcohol and Drug in Students and Factors Affecting it
66. رابطه سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری در نگرش به مصرف مواد نوجوانان

    دارای پروانه اشتغال تخصصی به شماره1946 از سازمان نظام روانشناسی  و مشاوره

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی:

فنون مصاحبه تشخیصی

انگیزش و هیجان

مشاوره ناتوانی

روانشناسی مرضی

تفاوت های فردی در کودکان

روانشناسی رشد

روانشناسی جنایی

روانشناسی عمومی

روانشناسی قضایی

آسیب شناسی روانی

اختلالات یادگیری

روانشناسی باری

روانشناسی تربیتی

بهداشت روانی

روانشناسی کودکان استثنایی

روش های تغییر اصلاح رفتار

جمعیت و تنظیم خانواده

حقوق کودک

نظریه های جامعه شناسی

روانشناسی مرضی کودک و نوجوان

مشاوره و راهنمایی

روانشناسی عمومی پیشرفته

روانشناسی بالینی

 

مدرس ( کارگاه های آموزشی )

کارگاه دوره تربیت مربی خانواده درمانگر 96 ساعت 

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شهرستان بم

کارگاه آموزشی آموزش و پرورش خلاقیت در دانش آموزان

کارگاه آموزشی اختلالات رفتاری در کودکان و روش های اصلاح آن

کارگاه آموزشی مربی گری آموزش مهارت های زندگی

کارگاه آموزشی پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی بهبود روابط در خانواده

کارگاه آموزشی قصه گویی و قصه پردازی

کارگاه آموزشی بهداشت روانی

کارگاه آموزشی مشاوره گروهی 

کارگاه آموزشی پیش گیری از اعتیاد

کارگاه آموزشی مربی گری تشخیص و اختلالات جنسی

کارگاه آموزشی مهارت های اولیه ارتباط با مشاورین 148

کارگاه آموزشی پرورش خلاقیت در کودکان

کارگاه آموزشی زوج درمانی و خانواده درمانی

کارگاه آموزشی مداخلات روانی  اجتماعی ویژه معلمان

کارگاه آموزشی در شرایط بحران

کارگاه آموزشی اخلاق در روانشناسی

دوره بهداشت روانی و مشاوره گروهی

گواهی نامه ( کارگاه آموزشی )

گواهی کارگاه EMDR مرکز مشاوره و روانشناسی صبح امید آریا سال 96 تهران

گواهی کارگاه روان درمانی کودک و نوجوان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ، تهران 96

گواهی کارگاه درمان اختلالات جنسی مقدماتی و پیشرفته ، مرکز مشاوره و روانشناسی صبح امید آریا تهران 96

گواهی آموزش تکمیلی پیش از ازدواج سال 92

گواهی مربیگری آموزش مهارت های زندگی ToT ) ، وزارت علوم و سازمان بهزیستی کشور سال 88

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ، ( ToT ) سازمان بهزیستی کشور سال 86

کارگاه اختلال در روانشناسی ، مداخله و درمان سازمان بهزیستی کشور سال 85

کارگاه دوره آموزشی حمایت اجتماعی  روانشناختی از کودکان بعد از فاجعه ، باهمکاری یونیسف

گواهینامه شرکت در کنگره بین المللی ایمونولوژی سلولی و آلرژی ، تهران 2014

کارگاه مشاوره پیشرفته گروهی برای کودکان یونیسف سال 83

تصویر درمانی یونسکو سال 83

کارگاه مداخله در بحران ، سازمان بهزیستی کشور سال 86

روان درمانی سیستمی ، وزارت آموزش و بهزیستی سال 82

روابط عاطفی در خانواده ، بهزیستی استان سال 90

کارگاه آموزشی تکنیک های مشاوره روان درمانی بهزیستی کرمان سال 92

مدیریت بحران یونیسف ، سال 83

دوره آموزشی آزمون های روان شناختی وزارت آموزش و بهزیستی سال 84

دوره آموزشی مدرس آموزشی خانواده ، وزارت آموزش و بهزیستی

دوره آموزشی مشاوره گروهی و تکنیک های آن ، آموزش و پرورش استان کرمان سال 92

دوره آموزشی اصول و فنون مشاوره با کودکان و نوجوانان سال 92

دوره آموزش تکمیلی مدرسان آموزش خانواده ، آموزش و پرورش سال 83

دوره آموزش تربیت همیار مشاور ، آموزشو پرورش سال 83

دوره آموزش مهارت های علمی مشاوره و کاربرد رایانه ، آموزش پرورش سال 83

دوره آموزشی روانشناسی ارتباط موثر با تاکید بر خطاهای ارتباطی، بهزیستی استان 92

گواهی آموزشی روش های نوین یادگیری از جهاد دانشگاهی سال 92

دوره آموزشی مربی گری اختلالات جنسی 

دوره آموزشی تربیت مربی زوج درمانی و خانواده درمانی 

دوره آموزشی مربی گری اختلالات جنسی 96 

کارگاه آموزشی قصه درمانی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات روانی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی بحران نوجوانی ( باید ها و نباید ها ) دانشگاه تهران

 

طرح های پژوهشی :

طراحی برنامه های پیشگیرانه برای کودکان و نوجوانان که تجربه مصرف مواد داشته اند. سال 95 

بررسی عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز برای بروز مصرف مواد و اعتیاد در نوجوانان با تاکید بر عوامل مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهای دینی و فرهنگی و متغیرهای بومی ، سال 95

بررسی وضعیت افسردگی و مصرف مواد مخدر در مادران داغدیده زلزله زده شهرستان زرند، سال 85

طراحی مدل مانای درمان و عود مجدد در معتادان ، سال 95

بررسی تاثیر درمان اجباری بر رویکرد های اجرایی سال 97

 نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:تاريخ : سه شنبه 3 دی 1398 | 17:29 | نویسنده : دکتر عشرت کریمی افشار |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.